Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.
Albert Einstein
Güncel Mevzuat

KDV Oranlarını Belirleyen 29/3/2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
KDV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi İle İlgili 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Gıda teslimlerindeki KDV oranı indirimine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı
19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536)
20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)
318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
3/9/2021 Tarihli ve 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/9/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı.
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 531)
79 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
37 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 527)
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3
35 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 525)
34 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 524)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 523)
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:519)
Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Kara
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:312)
311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ
32 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 8)
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 12)
31 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 517)
30 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:7)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 516)
Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi hk.
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 514)
75 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 508)
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 507)
26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede Yayımlandı
Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar
307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
VUK Genel Tebliği (Sıra No:333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:506)
24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17)
23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler
VUK Genel Tebliği (Sıra No:505)
ÖTV (I) Sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)
Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:11)
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)
476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:475)
VUK Genel Tebliği (Sıra No:503)
85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin DV Uygulaması Hakkında Sirküler
Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı:320)
Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler
Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin "I-Tapu İşlemleri" Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, KDV Kanunun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile ÖTV Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar
VUK Genel Tebliği (Sıra No:483) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502)
Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)
21 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
20 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Seri: C Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
VUK Genel Tebliği (Sıra No:501)
19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
304 Seri No.lu GV Genel Tebliği
VUK Genel Tebliği (Sıra No:500)
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)
Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)
Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3)
Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1 de Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:11)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16)
7103 Sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Duyuru
7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliği
303 Seri No.lu GV Genel Tebliği
Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2)
50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebilği
18 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
VUK Genel Tebliği (Sıra No:486) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:499)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15)
498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (Sıra no:483) nde Değişiklik Yapılmasınaı Dair Tebliğ
497 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
496 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
495 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
494 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar
ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
GV Kanununun 23.Maddesi, VUK Geçici 30.Maddesi, KDV Kanununun Geçici 39.Maddesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispeti ile Bazı Malların KDV Oranlarının ve ÖTV Tutarlarının Yeniden Tespiti
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3)
7104 Sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2018 Yılı 1.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
ÖTV İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:10)
493 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
492 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:2)
17 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
696 Sayılı KHK'nin 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadeine İlişkin Uygulama
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82.Mad. Birinci Fıkrasından Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve ÖTV Oran ve Tutarları
16 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ÖTV (III) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No:16
81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
49 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.