Ne olacağımızı değil, ne olduğumuzu biliriz.
SHAKESPEARE
Haberler Duyurular

“KOBİ” Tanımı Değişti: Kapsamı Artık Daha Geniş!
2021 4.Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.
VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR SON GÜN 31 AĞUSTOS 2021
2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru
31.07.2020 tarihli ve 2812 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
50'den Az Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli Sınfta Yer Alan İşyerleri İçin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Yeniden Erteleniyor
01.07.2020-31.12.2020 Döneminde Gelir Vergisinden İstisna Kıdam Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları
2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludur
Kısa Çalışma Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresi Bir Ay Uzatıldı
GEKAP Konusundaki Birçok Tereddütlü Konuyla İlgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yeni Düzenlemeler Yapıldı
518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması
Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması
2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesi
2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren %5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı
Defter-Beyan Sistemi Dönemi Başlıyor
Elektronik Tebligat Duyurusu
2017 Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkında Duyuru
Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullnıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların e-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru
2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
Muhtasar beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru!
KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar 01.09.2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır.
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda "Kesin Mizan Bildirimi" Verme Zorunluluğu Kaldırıldı
5 İşçi ve Üzeri Personel Maaşlarının Banka Yoluyla Ödenmesi
2016 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
E-Tebligat Sistemine Başvuru Süreleri Uzatılmıştır
2015 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı
2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
e-Defter Uygulamasında Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma İşlemlerinin Uzatılması
2015 Yılı 1.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2014 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı
2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2014 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı
1.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar:
Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Açıklama
2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
2013 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.