Ne olacağımızı değil, ne olduğumuzu biliriz.
SHAKESPEARE
Pratik Bilgiler
Defterler

 YENİ TTK’ ya GÖRE 2013 YILINDA NOTER TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER

1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak): ve Kooperatifler

*Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Pay Defteri

* Yönetim Kurulu Karar Defteri

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

2- ) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

* Pay Defteri

* Müdürler Kurulu Karar Defteri

* Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

3- ) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

* Yevmiye Defteri

* Defter-i Kebir

* Envanter Defteri

4- ) SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

Eskisi gibi olup değişiklik yoktur.

5- ) İŞLETME DEFTERİ

Eskisi gibi olup değişiklik yoktur, işletme defterinin 6102 Sayılı Kanunda yer almaması, bunların 2013 yılında bilanço usulünde defter tutmaları anlamına gelmez.

AÇIKLAMALAR:

*Defterler; faaliyet döneminin ilk ayından önceki ay sonuna kadar, yeni kurulan şirketlerde ise kullanılmaya başlamadan önce tasdik ettirilecektir. (Eskisi Gibi)

PAY DEFTERİ ile GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ (sadece bu 2 defter için geçerli) yeterli yaprağı bulunması kaydıyla tekrar açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.

*YEVMİYE DEFTERİ ve YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ kapanış onayına tabidir. Bu defterlerin kapanış onaylarının izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması zorunludur. (Kapanış onayına tabi defter sayısı 2'ye indirilmiştir.)

*Elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacaktır.

* Defterler VUK'a göre tutulacak, finansal tablolar ise muhasebe standartlarına göre

düzenlenecektir.

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.