Ne olacağımızı değil, ne olduğumuzu biliriz.
SHAKESPEARE
Ekonomi / Maliye Gündemi
Eksik Gün Zulmü Ne Zaman Bitecek?

Resul KURT
21.02.2014/Dünya

SGK mevzuatında, en sorunlu konuların başında eksik gün uygulaması geliyor. Uzun zaman önce sigortasız çalışmanın ve çalıştırmanın yaygın olduğu, birçok kişinin gün sayısının ayda 1-2 gün olarak bildirildiği bir dönemde çıkartılan ve geçen zaman içerisinde adeta bir “Ali Kıran, Baş Kesen” zulmüne dönen eksik gün uygulamasında sırf şekil şartlarından dolayı binlerce işyeri mağdur ediliyor.

SGK uygulamasına göre, işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların veya sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların;

a) Sosyal güvenlik sicil numaralarını, 
b) Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını, 
c) Prim ödeme gün sayılarını, 
ç) Sigorta primine esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık tutarlarını, 
d) İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini, 
e) Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik çalışma nedenlerini, 
f) Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini, 
g) Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primlerini, 
ğ) Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların mesleki oda kayıt numarasını, 
h) İşverenin kamu idaresi olması halinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı ve soyadını, 
ı) Kurumca belirlenen diğer bilgilerini, 
taşıyan ve çalıştırılan sigortalının durumuna uygun olan aylık prim hizmet belgesini belirtilen süre içinde kuruma vermekle yükümlüdür. 

Sigortalı çalıştırmadığı takdirde, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür. Burada yer alan ibare de son derece yanlıştır. Burada sigortalı çalıştırmaya son verilen ay sonundan itibaren 15 gün içinde dilekçe verilmesi yönünde mevzuat değişikliği yapılmalıdır. SGK uygulamasına göre; Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; 

a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,
b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, 
c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri, 
ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, 
d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, 
e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde kuruma verilmesi veya acele posta servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye kurum yönetim kurulu yetkili kılınmıştır. Burada artık bir önemi ve anlamı kalmayan eksik gün bildirimlerinin kaldırılması bir zorunluluktur. Her ay eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) verilme yükümlüğünün bir anlamı kalmamıştır.

Adeta çalışmadığı halde zorla eksik gün bildirimlerinin 30 güne tamamlatılması sosyal güvenliğin ruhuna da aykırıdır. Mutlaka değiştirilmelidir.

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.