"Nefes alıyorsan hala umut var demektir."
Seneca
Ekonomi / Maliye Gündemi
İşverenler Dikkat! Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor!

İbrahim IŞIKLI
19.07.2017/DÜNYA

Geçtiğimiz günlerde basına özel sektöre yönelik yeni bir istihdam zorunluluğu getirileceği yönünde haberler yer aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’nda özel sektör işverenlerini ilgilendiren bir düzenleme de yer alıyor. Yapılan değişikliğe göre, 4857 Sayılı Kanun’un 30. maddesine eklenen ibare ile elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde yüzde iki mağdur çalıştırmak zorunlu hale getirilecek.

Mağdur, suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören kişi olarak tanımlanmaktadır. Yine düzenleme yürürlüğe girerse, mağdurların işsizlik sigortası işveren payı Hazine’den karşılanacak. Ayrıca 5510 sayılı Kanun’da da düzenleme yapılacak.

Mağdur Hakları Kanunu hükümlerine göre suç mağduru sayılan kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, tedavi süresince gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Esasen ülkemizde özel sektöre yönelik engelli çalıştırma, terör mağduru çalıştırma, avukat bulundurma, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma, kreş açma gibi istihdamda rekabeti önleyici birçok yükümlülük yer alıyor. Bir yandan üretim maliyetlerinin artması öte yandan asgari ücrete yapılan yüksek oranlı zam ve işçilik maliyetlerinin yüksekliği özel sektörü yurt dışında rekabette zorlamakta ve bu nedenle de başta yabancı kökenli şirketler olmak üzere birçok işveren rotasını uzak doğu veya Doğu Avrupa ülkelerine çevirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle özel sektöre getirilmesi düşünülen mağdur çalıştırma yasası doğru olmadığı gibi özellikle engelli istihdamında da yüzde 3’ lük oranın düşürülmesi ya da engel oranının yüzde 40’ dan yüzde 20’ ye indirilmesi ya da engelli yakınının çalıştırılması ile de bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi bir düzenleme getirilmelidir.

687 sayılı KHK teşvikinde 1 Haziran dönemi!

2017-24 Sayılı SGK Genelgesi’yle birlikte 1 Haziran 2017 tarihinden sonra 687 Sayılı KHK teşviki hakkında önemi düzenlemeler yapılmıştır. 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için;

• Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,

• Sigortalının işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeninin (19), (20) ve (30) olarak bildirilip bildirilmediğinin dikkate alınmaması,

• Sigortalının işe alındığı iş yerinden 2016/Aralık ayında SGK’ ya bildirimde bulunulmamış olması halinde, 2016 yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısının dikkate alınmaması, dolayısıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,

• Sigortalının işe alındığı iş yerinin 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması ya da 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında SGK’ ya hiç bildirimde bulunmamış olması halinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı olmayacağından, destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

01/06/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan/alınacak sigortalılar için e-Sigorta sisteminde yer alan “4447 Geçici 17. madde İşveren Desteği” menüsüne “01/02/2017 ile 31/05/2017 tarihleri arasında olmadığından dolayı tanımlama yapılamaz” uyarı mesajı eklenmiştir. 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların 01687 Kanun numarası seçilerek bildirilmesine yönelik program çalışmaları da gerçekleştirilmekte olup, 1 Haziran sonrasında işe alınanlar için ise artık 01687 Kanun türünden bildirge verilecektir.

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.