"Nefes alıyorsan hala umut var demektir."
Seneca
Güncel Mevzuat
GV Kanununun 23.Maddesi, VUK Geçici 30.Maddesi, KDV Kanununun Geçici 39.Maddesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispeti ile Bazı Malların KDV Oranlarının ve ÖTV Tutarlarının Yeniden Tespiti

05/05/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 

- 193 sayılı Kanunun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (16) numaralı bent uyarıca, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir,

- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve sürelerinin faydalı ömür süresinin yarısının dikkate alınmak suretiyle hesaplanabileceği yeni makine ve teçhizat listesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizat listesi belirlenmiş olmakla birlikte, listede yer alan makine ve teçhizatların kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatlarının bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir,

- %18 KDV oranına tabi konutların 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde vergi oranı %8’e indirilmiştir,

- Avrupa Birliği müktesebatına uyum amacıyla 2009 yılından bu yana takip edilen takvim çerçevesinde, yüksek alkollü içkiler kategorisinde bulunan rakı, cin, likör, votka ve viskinin asgari maktu vergi tutarları içerdikleri alkolün her bir litresi itibariyle 184,3982 TL olarak belirlenmiştir,

- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK için tıklayınız.

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.