Ne olacağımızı değil, ne olduğumuzu biliriz.
SHAKESPEARE
Güncel Mevzuat
Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)

Resmi Gazete No    : 30578
Resmi Gazete Tarihi: 27/10/2018

Madde 1 – (1) 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde” 

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.