Gelecek için yapılan en iyi hazırlık, bugünden mükemmele ulaşmaktır.
William Osler
Pratik Bilgiler
2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

 25,00

b) Beyanname

 25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

225,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)

160,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı

 37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00 

7 - Aile cüzdanları

200,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

 

1/2/2018-7072/34 md.)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi

160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

 

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi

160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

 

 

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.