Gelecek için yapılan en iyi hazırlık, bugünden mükemmele ulaşmaktır.
William Osler
Haberler Duyurular
20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29/1/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunla,

- 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 33 üncü maddeyle, 2023 hesap dönemi (kendisine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2024 yılı içinde biten hesap dönemi) sonuna kadar, şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmamaları sağlanmıştır.

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle de 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları ve altın hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarını ögörülen süre ve şekilde, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

ETAP Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 Premier Kampüs Ofis A Blok K:3 Ofis No:128 34400 Kağıthane/İstanbul
Telefon :212 244 09 61 Faks :212 244 09 66 E-posta :info@etapymm.com.tr
© 2013 Her hakkı saklıdır.